Bi-nytta

Mycket mer än bara honung

Genom att köpa vår honung bidrar du till:

att ge bönder i vårt närområde större skördar på samma yta tack vare bina och mer mat kan produceras lokalt.pollinering av vilda växter och träd vilket skapar mat till både oss och till vilda djur som t.ex. blåbär och rallarros.att öka mångfalden då våra bin är placerade mellan åkrar, beteshagar och skog. Bina pollinerar även blommor på ängar som är viktiga för den biologiska mångfalden.att vi kan framställa dessa fina natur- och hälsoprodukter.

Bi-fakta

- 20 000- 70 000 bin lever tillsammans i en kupa med en drottning och några tusen drönare (manliga bin) och resten är arbetsbin (honbin).

- Mellan 600 - 1 500 ägg lägger drottningen under en sommardag.

- 5 miljoner blommor behöver besökas för att producera 700 gram honung.

- 1/5 tsk producerar ett arbetsbi under dess livstid

- 1/3 av maten som vi äter är beroende på pollinering av bin och insekter

- Förutom att hjälpa till med pollineringen av maten till oss människor hjälper bina även till med pollinering av vilda växter, blommor och bär.

- Bina producerar även bipollen, vax, drottninggelé, propolis m.m.

- Av ca 3kg nektar blir det 1kg honung.

Honungens egenskaper

Honung har antibakteriella egenskaper och bäst effekt fås om honung förvaras ouppvärmd mörkt och svalt. Ljus honung är känsligare än mörk. I färsk/nyslungad honung finns även 13 olika mjölksyrebakterier. Honung består även av olika sockerarter så som druvsocker, fruktsocker, rörsocker med mera som finns naturligt i nektarn och är inget som biodlaren tillsätter. Honung innehåller också vatten, enzymer, aminosyror, vitaminer, mineraler och spårämnen.

Det som ger honungen dess smak är bland annat sockerarterna som varierar beroende på blomsorten som bina pollinerat, fruktos upplevs sötare än glukos. Det finns även mer än 500 olika flyktiga ämnen som påverkar honungssmaken samt honungssyrorna som myrsyra och mjölksyra.

Hur kan du gynna pollinatörer?

- Skapa mat hela sommaren - skapa mattillgång genom blomkontinuitet under hela växtsäsongen genom att odla växter och blommor som blommar hela sommaren.

- Salix buskar och träd - bevara/plantera snöbär, hassel, rönn och sälg då dessa är viktiga för pollinatörer när de vaknar på våren för att de ska få en bra start på säsongen.

- Skapa boplatser - skapa boplatser genom högstubbar i skogen eller hög naturlig bakgrundspollinering eller varför inte genom ett insektshotell i trädgården av lite vasstrån, bark och tegel.

- Skapa en egen äng - så din egen äng i din trädgård med hjälp av våra fröpåsar och få blommande växter som gynnar den biologiska mångfald och de pollinerande insekterna.