Biodling

Fundering på vad nyslungad Primör honung, rimfrost på honungen eller vad varroa är?

Här har vi samlat frågor och svar om biodling.

FAQ

 • Varför skiljer sig honungen i färg?
  Honungen varierar i färg beroende på vilka blommor, växter och träd som bina har pollinerat.
 • Vad är Jungfruvax?
  Jungfruvax är det nyproducerade vaxet som bina täcker honungen med. Bina förseglar honungen i vaxkakan när honungen har rätt vattenhalt.
 • Varför har min honungen skikta sig?
  Troligen beror det på att den har stått för varmt eller i direkt solljus. Kristalliserat druvsocker sjunker och fruktsockret lägger sig överst. Det är inget fel på honungen och du kan enkelt blanda ihop honungen med en sked igen.
 • Går honung att frysa?
  Ja, honung går bra att frysa speciellt om du har köpt färsk nyslungad honung eller skotthonung. När du tinar honungen igen så kommer honungen fortfarande att vara rinnande.
 • Vad är nyslungad/rå/färsk honung?
  Nyslungad honung är färsk honung direkt från vaxkakan. Den nyslungade honungen kommer efter en till några månader att kristallisera sig och bli hård till skillnad från matlagningshonung som är uppvärmd eller utblandad honung.
 • Det är rimfrost längs med kanterna på burken, vad är det?
  Rimfrost på honung kan uppstå ibland på insidan av glaset och är inte mögel. Det uppstår när honungen har låg vattenhalt eller har förvarats i låga temperaturer. Rimfrosten ger igen smakförändring och är fullt ätbar. Rimfrost är ofta ett kvalitetstecken då vattenhalten är låg.
 • Honungen är svår att röra ut i mitt te jämfört med annan honung från mataffären?
  Riktig honung är svårlöst i vatten och det är därför ett kvalitetsbevis på att den löses upp svårare. Honung som löses mycket lätt kan bero på att den är utblandad med sirap eller andra ämnen för att dryga ut honung.
 • Vad innehåller er honung?
  Vår honung innehåller inget tillsatt socker utan är endast en ren naturprodukt. Eftersom det är en ren naturprodukt så varierar den i färg, smak och konsistens.
 • Är er honung ekologisk?
  Vår hantering av bina bedrivs efter ekologiska principer vilket betyder att vi använder i första hand förebyggande insatser för bekämpning av skadedjur och sjukdomar och i de fallen som vi behöver använda medel så använder vi samma medel som är tillåtna vid ekologisk biodling. En annan regel vid ekologisk biodling är att mer än hälften av kupans totala vikt ska vara av naturligt ursprung vilket vi uppfyller med våra träramar ihop med bivax. Vi är däremot inte certifierade delvis p.g.a. den merkostnad det skulle innebära för oss samt att vi inte helt kan garantera att de blommor och växter som bina har pollinerat inom en 3km radie är ekologiskt odlade.
 • Vad är varroa?
  Varroa är ett invasivt kvalster, här i Sverige, som finns över hela världen och med dem angrips bisamhällen lättare av virus. Virusrelaterade sjukdomar dödar årligen flera bisamhällen både här och utomlands. Det är därför viktigt att alla biodlare hjälper till med att hålla nere mängden kvalster.
 • Hur behandlar ni mot varroa?
  Vi bekämpa kvalstren i våra bisamhällen genom många förebyggande åtgärder så som regelbunden tillsyn, kontroll av drönarlarver samt behandling av oxalsyra (som förekommer naturligt i bl.a. rabarber). Dessa behandlingsmetoder är godkända vid ekologisk biodling.
 • Vad är bipollen?
  Bipollen (pollen, pollengranulat, matpollen, blompollen eller frömjöl) är honungsbinas proteinkälla. Bina samlar in pollen från blommor, buskar och träd som de sedan klumpar ihop till "strössel"-liknande bollar ihop med nektar. Bipollen är rikt på livsviktiga proteiner, vitaminer, enzymer och mineraler så som B-vitaminer, järn och zink samt flera antibakteriella ämnen som är lätta att tillgodo göra sig.
 • Vad är propolis?
  Propolis (kittvax eller bikitt) tillverkar bina från hartsöverdraget på knoppar av lövträd och kåda från gran och tall. Detta använder sedan bina för att skydda sig mot bakterier, svamp och virus genom att täta springor i bisamhällets bostad. Propolis hjälper bina att skydda sig mot sjukdomar och har därför kraftfull antibakteriella, svampdödande och antivirala egenskaper vilket även kan användas av människor i hälsofrämjande syfte.