Honung

Buy this
  • från 60,00 kr
100 % SSL-säkrad

Naturell honung från Småland

En smakrik naturell honung utan tillsatser från våra egna bigårdar. Honungen kan variera i smak och ton då detta bero på de blommor och växter som bina pollinerat.

- Försommarhonung (maj-juni) blir oftast gyllengul i färgen och upplevs som mild. Exempel på växter som bina har pollinerat i vårt närområde är maskros, sälg och äppelträd m.m.

- Högsommarhonung (juni-juli) blir oftast lite ljusgul i färgen och har lite mer karaktär i smaken jämfört med försommarhonungen. Exempel på växter som bina har pollinerat i vårt närområde är hallon, lind och vitklöver m.m.

- Sensommarhonung (juli-augusti) blir oftast lite mörkare i färgen och har en mustigare och mer blommig karaktär i smaken. Exempel på växter som bina har pollinerat i vårt närområde är ljung, lind och klöver m.m.

Vi hanteratar all vår honung varsamt utan upphettning och på ett hantverksmässigt sätt.

Honungen säljs i förpackningar om 350g och 500g.

Viktigt:

Honung rekommenderas aldrig till barn under 1 år då den kan innehålla botulismbakterier (Clostridium botulinum) som finns i naturen där bina hämtar sin föda. Detta är även Livsmedelsverkets rekommendationer.

Ingredienser:

100% svensk honung från våra egna bigårdar