Houng från egna bigårdar

Vår egen svenska honungen är varsamt och hantverksmässigt producerad utan upphettning och varierar i smak och ton efter de växter som pollinerats.

Honungstillbehör

View products: 1